Ett första steg…

Ett första steg mot egen webbshop är nu tagen. Målet är att alla dubbletter ska ligga tillgängliga på hemsidan. Men tills allt är klart har jag lagt ut runt 100 st fotbollsautografer...

Webbutik?

Jag går i tankar på att starta upp en egen webbutik för att sälja mina dubbletter.